Monumenten

Check HIER of uw project in Amsterdam een Monument is.

Monumenten vragen om een bijzondere benadering. STUDIOBOES behandelt uw monument zorgvuldig en met respect. Als uw plan onderdeel uit maakt van een monument wordt het plan door het Bureau voor Monumenten en Archelologie (BMA) getoetst het aan het Beleidskader ingrepen of herstel van monumenten. Deze  bevat beoordelingscriteria en technische aanwijzingen, die gelden bij wijzigingen of herstel van gemeentelijke en rijksmonumenten in Amsterdam. Het slopen of  wijzigen van een monument zonder vergunning kan strafbaar zijn.

Meer informatie?  Stuur een bericht

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.