OMGEVINGSVERGUNNING

Check hier eerst of u wel een omgevingsvergunning nodig heeft.


VERGUNNINGSVRIJ

Check hier of uw project voldoet aan de eisen voor vergunningsvrije bouwwerken. ( bijlage II van omgevingsrecht)

 

Let op:

indien uw project valt onder de bouwwerken van hoofdstuk 2 (BOR )dan hoeft u niet te voldoen aan het bestemmingsplan.  Indien uw project valt onder de bouwwerken van hoofdstuk 3 (BOR )dan is deze alleen vergunningsvrij als ook wordt voldaan aan de eisen van het bestemmingsplan. 

 

Let op:

Ook als uw project vergunningsvrij gebouwd kan worden dan moet u voldoen aan HET BOUWBESLUIT EN  HET BURGERLIJK WETBOEK .


BESTEMMINGPLAN

Check HIER of  uw project ook past binnen het bestemmingplan. Als er strijdigheid is met het bestemmingsplan kan  er mogelijk met  een binnen- of buitenplanse afwijkingsmogelijkheid een project  toch gerealiseerd worden. Veel is soms mogelijk met de zgn.  "kruimelregeling" . Hierbij  is het beleid en medewerking van het dagelijks bestuur leidend. 


WELSTAND

Uw plan moet vaak voldoen aan de redelijke eisen van welstand.

Ligt uw project in de gemeente Amsterdam?

Check dan HIER welke welstandseisen van toepassing zijn . 


DOORLOOPTIJD

Een besluit over een (reguliere) omgevingsvergunningaanvraag dient binnen 8 weken gemaakt te worden. Deze termijn kan altijd nog met 6 weken verlengd worden. Als er aanvullende gegevens ingediend moeten worden schort de termijn ook op. Na het verlenen van een omgevingsvergunning hebben belanghebbenden 6 weken de tijd om bezwaren in te dienen. Als er geen bezwaren zijn kunt u beginnen. zijn die er wel dan volgt er nog een bezwarenprocedure waarbij belangen worden afgewogen.


LEGES

Voor een vergunningsaanvraag moet u vaak leges betalen aan de gemeente.

Check hier hoeveel leges u moet betalen voor uw aanvraag in Amsterdam. Gaat u duurzaam verbouwen dan kunt u in aanmerking komen voor korting op de leges.  check hier hoe dat werkt.


Hulp nodig?   Stuur een bericht!

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.